Museums

Czech galeries and museums owning works by Josef Wagner
(1938-2016)

National Galerie in Prag (NGP)
Národní galerie v Praze (NGP)
Galerie nationale de Prague (NGP)

Aleš South Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou (AJG)
Alšova jihočeská galerie v Hluboká nad Vltavou (AJG)
Galerie Aleš de Bohême du Sud, Hluboká nad Vltavou

State Gallery of Fine Arts in Cheb (GAVUCHEB)
Galerie výtvarného umění v Chebu (GAVUCHEB)
Galerie des Beaux-Arts de Cheb (GAVUCHEB)

Moravian Gallery in Brno (MG)
Moravská galerie v Brně (MG)
Galerie de Moravie de Brno (MG)

Vysočina Regional Gallery in Jihlava (OGV)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (OGV)
Galerie régionale de Vysočina, Jihlava (OGV)

Regional Gallery of Fine Arts in Zlín
Oblastní galerie výtvarného umění ve Zlíně
Galerie régionale des Beaux-Arts de Zlín

Benedikt Rejt Gallery in Louny
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Galerie Benedikt Rejt de Louny

Mariánské Lázně Museum (Marienbad)
Městské muzeum Mariánské Lázně (Marienbad)
Musée de la ville de Mariánské Lázně (Marienbad)

Museum of Fine Arts in Olomouc (MUO)
Muzeum umění Olomouc (MUO)
Musée des Beaux-Arts d’Olomouc (MUO)

Trutnov City Gallery (GAMT)
Galerie města Trutnova (GAMT)
Galerie de ville de Trutnov (GAMT)

Regional Gallery of Fine Arts in Zlín
Kraská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Galerie régionale des Beaux-Arts de Zlín

Gallery of Modern Art in Hradec Králové (GMU)
Galerie Moderného Umění v Hradici Králové (GMU)
Galerie d’art moderne de Hradec Králové (GMU)

Private collections

Works by Josef Wagner are also in a large number of private collections in Germany, England, Austria, Belgium, China, France, Greece, Holland, Italy, Norway, Poland, Czech Republic, Russia, Slovakia, Switzerland and USA.

Díla Josefa Wagnera se také objevují ve velkém počtu soukromých sbírek v Německu, Anglii, Rakousku, Belgii, Číně, Francii, Řecku, Holandsku, Itálii, Norsku, Polsku, České republice, Rusku, Slovensku, Švýcarsku a USA.

Des œuvres de Josef Wagner figurent également dans un grand nombre de collections privées en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Chine, France, Grèce, Hollande, Italie, Norvège, Pologne, République Tchèque, Russie, Slovaquie, Suisse et USA.